Đăng ký tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019

Đối tượng tuyển chọn: Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ được đưa vào sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 phải là công trình đạt giải tại cuộc thi do Bộ, ngành, một số tổ chức thành viên của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và của tỉnh Thái Nguyên tổ chức từ 01/01/2017 đến 20/06/2019 ( Không xét các công trình đã đưa vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017, 2018).

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login