Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng, cụ thể tại văn bản: 41KH-KHCN.pdf

Văn bản Luật An ninh mạng: luat-an-ninh-mang-2018-luat-an-ninh-mang-so-24-2018-qh14.doc

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login