Phổ biến Sổ tay hướng dẫn về nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất (WEF)

Thực hiện Công văn số 1228/UBND-KGVX ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn về nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Công văn số 113/HVKHCN ngày 01/4/2019 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn về nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất (WEF).

Sở Khoa học và Công nghệ gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan Sổ tay hướng dẫn về Nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất do Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo biên soạn để các cơ quan, đơn vị tham khảo ý nghĩa, nội hàm, phương pháp tính, cách thức thu thập dữ liệu và nguồn dữ liệu của từng chỉ số. (Có Sổ tay hướng dẫn về Nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo gửi kèm theo).

Bản mềm tài liệu có thể tải trên trang thông tin điện tử của Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại địa chỉ: http://www.visti.gov.vn; hoặc trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ:http://www.dosttn.gov.vn./.

            Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Sổ tay Hướng dẫn nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.pdf

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login