Thông báo về việc tổ chức đào tạo An toàn bức xạ năm 2019

Thực hiện Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ, Sở KH&CN phối hợp với Viện Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Bức xạ tổ chức khóa đào tạo an toàn bức xạ năm 2019.

Cụ thể tại văn bản: CV chiêu sinh.pdf ;  CV Chiêu sinh.doc

Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login