Về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020

 

        Thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phru về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến độ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025; Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

Căn cứ công văn số 418/BKHCN-ĐP ngày 26/02/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đôn đốc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (Chương trình);

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (Cơ quan thường trực Hội đồng KHCN tỉnh) hướng dẫn đề xuất các dự án thuộc Chương trình bắt đầu thực hiện từ năm 2020, cụ thể tại văn bản đính kèm: 70KHCN-QLKH.pdf

 

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login