Kế hoạch Tuyên truyền và phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về triển khai Luật Tố cáo năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật cụ thể tại Văn bản: 72KH-KHCN.pdf

Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login