Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

 

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hanh Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chù trì và thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019, cụ thể xem tại văn bản: 04TB-KHCN thong bao tuyen chon.pdf

 

Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ KHCN năm 2019:

1. Mẫu đơn đăng ký tuyển chọn: 1.Mau don dang ky tuyen chon.docx

2. Mẫu giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ: 2. Mau giay xac nhan phoi hop.doc

3. Mẫu lý  lịch khoa học của thành viên thực hiện nhiệm vụ: 3.Mau ly lich khoa hoc cua thanh vien chinh.doc

4. Mẫu tóm tắt hoạt động khoa học của đơn vị chủ trì: 4. Mau tom tat hoat dong khoa hoc cua don vi chu tri.doc

5. Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học: 5. THUYET MINH DE TAI NGHIEN CUU KHOA HOC.doc

6. Mẫu thuyết minh dự án khoa học: 6. THUYET MINH DU AN KHCN.doc

7. Mẫu thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm: 7. THUYET MINH DU AN SAN XUAT THU NGHIEM.doc

Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán và hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh Thái Nguyên: Vanban__2015-12-07_37-2015 QĐ-UBND (1).pdf

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login