Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Thực hiện Quyết định số 4048/QĐ- UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2019 của đơn vị, cụ thể tại văn bản số 04/KH-KHCN ngày 11/01/2019.

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login