Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019

Thực hiện Quyết định số 3981/QĐ - UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019;

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của đơn vị, cụ thể tại văn bản số 03/KH-KHCN ngày 11/01/2019.

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login