Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Ngày 14/12/2018 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3843/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

Theo đó có 8 Thủ tục hành chính được công bố gồm:

- 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ;

- 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- 04 thủ tục thuộc lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ

Đồng thời bãi bỏ 03 thủ tục hành chính gồm:

- 02 thủ tục  hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng đã công bố tại Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên;

- 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đã công bố tại Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

* Chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm!

Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login