Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019

 

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 53/TTr-KHCN ngày 18/10/2018, ngày 26/10/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định số 3169/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019.

Theo đó, 4 đề tài về quỹ gen đã được phê duyệt.

Chi tiết tại văn bản đính kèm: QD3169_PheduyetDMnhiemvuKHCN.pdf

Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login