Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

 

  Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2659/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, có 34 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên:

- Lĩnh vực Hoạt động KH&CN: 25 thủ tục

- Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 8 thủ tục

- Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 01 thủ tục

Quyết định cũng công bố bãi bỏ 06 thủ tục hành chính (02 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động KH&CN, 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) được công bố tại Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể tại Quyết định kèm theo: QD 2659 UB.signed.pdf

 

Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login