V/v đề xuất đề tài khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (Thường trực Hội đồng KH&CN của tỉnh) hướng dẫn đề xuất các đề tài khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019, cụ thể như sau:

1. Nội dung đề xuất đề tài khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện bắt đầu từ năm 2019 gồm 04 đề tài:

Đề tài: Bảo tồn nguồn gen cây Hồng Việt Cường huyện Đồng Hỷ

- Thu thập mẫu giống cây Hồng Việt Cường

- Lưu giữ và đánh giá nguồn gen.

- Chọn lọc, phục tráng năng suất, chất lượng.

- Tư liệu hóa giống cây Hồng Việt Cường.

Đề tài: Bảo tồn nguồn gen cây Đinh Mật.

- Điều tra, đánh giá tình trạng khai thác, sử dụng, trữ lượng.

- Thu thập mẫu cây

- Lưu giữ và đánh giá kết quả bảo tồn nguồn gen.

- Đánh giá khả năng nhân giống vô tính bằng invitro.

- Tư liệu hóa nguồn gen được bảo tồn.

Đề tài: Bảo tồn nguồn gen cây Nghiến gân ba.

- Điều tra, đánh giá tình trạng khai thác, sử dụng, trữ lượng.

- Thu thập mẫu cây

- Lưu giữ và đánh giá kết quả bảo tồn nguồn gen.

- Đánh giá khả năng nhân giống vô tính bằng invitro.

- Tư liệu hóa nguồn gen được bảo tồn.

Đề tài: Bảo tồn nguồn gen Gà của đồng bào Mông tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai.

- Điều tra địa bàn phân bố, số lượng, chất lượng sinh trưởng, sinh sản của  Gà của đồng bào Mông.

- Lưu giữ giống bằng cách xây dựng các mô hình bảo tồn tại chỗ. Nhân nhanh số lượng và con giống và mở rộng mô hình bảo tồn trong dân.

- Bảo tồn bằng việc giải trình tự gen và đăng ký bản quyền ngân hàng gen quốc tế.

- Chọn lọc tăng cường năng suất sinh trưởng.

- Tư liệu hóa nguồn gen được bảo tồn.

2. Hồ sơ, thủ tục, thời gian đề xuất các đề tài khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019.

- Hồ sơ đề xuất gồm:

+ Đơn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ về quỹ gen.

+ Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ về quỹ gen.

+ Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì.

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài.

+ Bản xác nhận phối hợp tham gia của các tổ chức, cá nhân

- Hồ sơ nộp gồm 08 bộ đóng quyển.

- Thời hạn để gửi đăng ký đề xuất chậm nhất là ngày 15/9/2018.

- Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất:

                  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Số 513- Đường Lương Ngọc Quyến- Thành phố Thái Nguyên

                                       - tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Vanban_2018-08-21_431QLKH.pdf

Đon dang ky chu tri thuc hien de tai KHCN ve quy gen cap tinh.doc

Giay xac nhan phoi hop.docx

Ly lich ca nhan cua chu nhiem nhiem vu.docx

Mau thuyet minh de tai KHCN ve quy gen cap tinh.doc

tom tat ho so hoat dong khcn cua don vi chu tri.docx

Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login