Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Căn cứ vào văn bản số 8585/SHTT-TSTT ngày 3/8/2018 của Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công Nghệ Thái Nguyên thông báo về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam đối với các giải pháp kỹ thuật. Đây là nội dung thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức.

Sở Khoa học và Công Nghệ đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích theo mẫu quy định (bản giấy và bản điện tử) trước 15h00 ngày 06/9/2018.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Hỗ trợ đăng ký sáng chế.pdf

Mau Phieu de xuat danh cho to chuc.doc

Mau Phieu de xuat dung cho ca nhan.doc

Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login