Kế hoạch phát động phong trào “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018. Sở Khoa  học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch phát động phong trào “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018 với những nội dung chi tiết tại văn bản: KH49.KH-KHCN.pdf 

Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login