V/v đăng ký tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt nam năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 509/KH-MTTWW-BCĐ ngày 23/3/2018 của Ban chỉ đạo Tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam  (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018;

Thực hiện công văn số 962/BKHCN-ĐP ngày 11/04/2018  của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lựa chọn, giới thiệu công trình, giải pháp KH&CN trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018; Công văn số 1421/UBND-KGVX ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn việc đăng ký tham gia, cụ thể tại tệp đính kèm: Cong van so 211-KHCN.pdf

Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login