Thông báo V/v đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019


Thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyên giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ công văn số 4391/BKHCN-ĐP ngày 28/12/2017 của Bộ KH&CN về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu từ năm 2019,

Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn đề xuất đặt hàng các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019, cụ thể tại Công văn số 65/KHCN-QLKH ngày 27/2/2018 của Sở KH&CN đính kèm.

- Công văn số 4291/BKHCN-ĐP của Bộ KH&CN: Vanban_2018-01-03_4391BKHCN.pdf

- Công văn số 65/KHCN-QLKH  của Sở KH&CN: Vanban_2018-02-27_65QLKH.pdf

 

 

Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login