Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Để hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh ra Quyết định số 3742/UBND-KGVX V/v Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ngày 01/9/2017.

Theo đó, Sở KH&CN được giao nhiệm vụ: Hướng dẫn, tiếp nhận, tổng hợp các đề xuất của các tổ chức và cá nhân; phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, lựa chọn; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.


Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login