Kế hoạch Truyền thông về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2017

Ngày 16/6/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 35/KH-KHCN Truyền thông về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2017. Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đăng tải nội dung Kế hoạch này.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login