Tư vấn khoa học và công nghệ dự án mở rộng công trình khai thác than mỡ hầm lò khu Nam Làng Cẩm

Facebook   Zalo

Ngày 12/09/2022, đồng chí Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để xem xét công nghệ đối với Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư cải tạo mở rộng công trình khai thác than mỡ hầm lò mức ±0 ÷ -200 từ tuyến IX÷XII khu Nam Làng Cẩm - Mỏ than Phấn Mễ. Tham dự Hội đồng tư vấn có các thành viên Hội đồng, đại diện Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn của dự án.

Tư vấn khoa học và công nghệ dự án mở rộng công trình khai thác than mỡ hầm lò khu Nam Làng Cẩm

TS. Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ - Chủ trì cuộc họp.

Dự án đầu tư cải tạo mở rộng công trình khai thác than mỡ hầm lò khu Nam Làng Cẩm – Mỏ than Phấn Mễ do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo mở rộng khai thác than mỡ bằng phương pháp hầm lò, nhằm khai thác triệt để phần tài nguyên than mỡ khu Nam Làng Cẩm, đảm bảo đáp ứng than mỡ phục vụ cho sản xuất cốc luyện kim, giúp Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chủ động được nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, giảm thiểu nhập khẩu than mỡ; tạo công ăn việc làm cho lao động khu vực Mỏ than Phấn Mễ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

4-1663402568586.jpg
Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại Hội đồng 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tham gia ý kiến đánh giá, nhận xét về công nghệ, tính mới, tính an toàn, thiết bị, tác động môi trường và an sinh xã hội đối với dự án đầu tư cải tạo mở rộng công trình khai thác than mỡ hầm lò khu Nam Làng Cẩm – Mỏ than Phấn Mễ. Đồng thời, các thành viên Hội đồng cho ý kiến bổ sung cụ thể về thời hạn kiểm định thiết bị công nghệ, trình độ đào tạo nhân lực cần tuyển đối với dự án, điều kiện sử dụng công nghệ, sự phù hợp với quy hoạch của tỉnh…Các thành viên Hội đồng đều nhất trí thông qua dự án đầu tư sau khi được hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung theo Kết luận của Hội đồng.

3-1663402640916.jpg
2-1663402558994.jpg
Các thành viên Hội đồng cho ý kiến tư vấn về khoa học công nghệ 

Trên cơ sở nội dung báo cáo của Chủ đầu tư và ý kiến thảo luận, trao đổi của các thành viên Hội đồng, đồng chí Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo Thuyết minh Hồ sơ dự án và gửi về Sở KH&CN đúng quy định./.

Dương Chiêm, Thế Bằng - TTPT KH&CN

Facebook Zalo