Nghiệm thu trang thông tin điện tử sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Ngày 27/12/2010 , Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đã tổ chức lễ nghiệm thu, đưa Trang thông tin điện tử vào hoạt động

Nghiệm thu trang thông tin điện tử sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Trang thông tin điện tử của sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên là một công cụ chỉ đạo điều hành hoạt động khoa học công nghệ tại sở KH&CN, là đầu mối tương tác, trao đổi và cung cấp các thông tin, dịch vụ công theo chức năng nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, là nơi cung cấp thông tin đầy đủ về hoạt động khoa học công nghệ, nghiên cứu, chuyên đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, kinh tế xã hội và quảng bá nguồn lực, tiềm lực khoa học công nghệ, trình độ công nghệ của tỉnh ra cộng đồng thế giới trên mạng internet.

 Đồng thời, đây cũng là trang thông tin điện tử của nghành đóng vai trò tích hợp và trao đổi thông tin với Cổng thông tin điện tử của Tỉnh và giữa các hệ thống thông tin điện tử trong Tỉnh.

 Trang thông tin điện tử được trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên xây dựng trên cơ sở giải pháp công nghệ phần mềm lõi portal của tỉnh Thái Nguyên IBM Webshape portal với công nghệ tiên tiến, hiện đại và có tính mở cao đảm bảo phát triển trước mắt và sau này, với hai  ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

 Hệ thống trang thông tin điện tử của sở KH&CN là kênh thông tin hai chiều, là cầu nối giữa sở Khoa học và Công nghệ với các tổ chức doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu về các thủ tục hành chính, văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ. Đồng thời là công cụ tiện ích để quản lý, chỉ đạo, thông tin đa diện, đa chiều, góp phần tích cực và thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay.


Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0