Khai giảng lớp tập huấn “Khai thác hệ thống thông tin KHCN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn tỉnh Thái Nguyên” cho cán bộ huyện Phú Bình

Facebook   Zalo

Sáng ngày 09/7/2012 Trung tâm Thông công nghệ Thái Nguyên phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Bình tổ chức khai giảng Lớp tập huấn “Khai thác Hệ thống thông tin KHCN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn tỉnh Thái Nguyên” cho cán bộ huyện Phú Bình. Đây là một nội dung thuộc Mô hình “Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ phát triển KT-XH nông thôn tỉnh Thái Nguyên” thuộc Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Chuyển giao kiến thức khoa học và công nghệ phục vụ phát triển KT-XH nông thôn tỉnh Thái Nguyên” đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Khai giảng lớp tập huấn “Khai thác hệ thống thông tin KHCN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn tỉnh Thái Nguyên” cho cán bộ huyện Phú Bình

 

            Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 9/7/2012 đến ngày 13/7/2012), tham dự lớp tập huấn có các cán bộ hội đồng KH&CN cơ sở và cán bộ các phòng, ban, đơn vị cơ sở có liên quan đến triển khai ứng dụng KH&CN tại địa phương.

         Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên các kỹ năng vận hành, khai thác Hệ thống thông tin điện tử KHCN thông qua website http://ddc14.dosttn.gov.vn và các nguồn lực thông tin KHCN khác trên mạng internet, đồng thời trang bị thêm cho học viên các kỹ năng lập báo cáo, bài giảng điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức tới bà con nông dân, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

 

            Trong buổi đầu khai giảng, các học viên đã được làm quen với Hệ thống thông tin điện tử KHCN do Sở KH&CN xây dựng. Đây là kho thông tin với khoảng 20.000 thông tin về khoa học và công nghệ được phân chia theo các ngành, lĩnh vực khác nhau; trong đó bao gồm các thông tin toàn văn dạng (text, doc, pdf) và thông tin dạng hình ảnh (video) là những bộ phim khoa học. Hệ thống thông tin là đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó tập trung vào những lĩnh vực, những tiến bộ kỹ thuật trong: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Y tế, Giáo dục, Bảo vệ môi trường, Xây dựng nông thôn mới…. Đây đều là những thông tin phục vụ thiết thực cho việc phát triển KT-XH nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

            Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 9/7/2012 đến ngày 13/7/2012), tham dự lớp tập huấn có các cán bộ hội đồng KH&CN cơ sở và cán bộ các phòng, ban, đơn vị cơ sở có liên quan đến triển khai ứng dụng KH&CN tại địa phương.

         Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên các kỹ năng vận hành, khai thác Hệ thống thông tin điện tử KHCN thông qua website http://ddc14.dosttn.gov.vn và các nguồn lực thông tin KHCN khác trên mạng internet, đồng thời trang bị thêm cho học viên các kỹ năng lập báo cáo, bài giảng điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức tới bà con nông dân, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

            Trong buổi đầu khai giảng, các học viên đã được làm quen với Hệ thống thông tin điện tử KHCN do Sở KH&CN xây dựng. Đây là kho thông tin với khoảng 20.000 thông tin về khoa học và công nghệ được phân chia theo các ngành, lĩnh vực khác nhau; trong đó bao gồm các thông tin toàn văn dạng (text, doc, pdf) và thông tin dạng hình ảnh (video) là những bộ phim khoa học. Hệ thống thông tin là đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó tập trung vào những lĩnh vực, những tiến bộ kỹ thuật trong: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Y tế, Giáo dục, Bảo vệ môi trường, Xây dựng nông thôn mới…. Đây đều là những thông tin phục vụ thiết thực cho việc phát triển KT-XH nông thôn tỉnh Thái Nguyên.            Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 9/7/2012 đến ngày 13/7/2012), tham dự lớp tập huấn có các cán bộ hội đồng KH&CN cơ sở và cán bộ các phòng, ban, đơn vị cơ sở có liên quan đến triển khai ứng dụng KH&CN tại địa phương.

         Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên các kỹ năng vận hành, khai thác Hệ thống thông tin điện tử KHCN thông qua website http://ddc14.dosttn.gov.vn và các nguồn lực thông tin KHCN khác trên mạng internet, đồng thời trang bị thêm cho học viên các kỹ năng lập báo cáo, bài giảng điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức tới bà con nông dân, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

            Trong buổi đầu khai giảng, các học viên đã được làm quen với Hệ thống thông tin điện tử KHCN do Sở KH&CN xây dựng. Đây là kho thông tin với khoảng 20.000 thông tin về khoa học và công nghệ được phân chia theo các ngành, lĩnh vực khác nhau; trong đó bao gồm các thông tin toàn văn dạng (text, doc, pdf) và thông tin dạng hình ảnh (video) là những bộ phim khoa học. Hệ thống thông tin là đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó tập trung vào những lĩnh vực, những tiến bộ kỹ thuật trong: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Y tế, Giáo dục, Bảo vệ môi trường, Xây dựng nông thôn mới…. Đây đều là những thông tin phục vụ thiết thực cho việc phát triển KT-XH nông thôn tỉnh Thái Nguyên.


Facebook Zalo