Đánh giá giá kỹ thuật dự án CNTT trước nghiệm thu

Facebook   Zalo

Chiều ngày 05/02/2015, Sở KH&CN tổ chức kiểm tra đánh giá kỹ thuật trước nghiệm thu cho dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình phát triển hạ tầng cung cấp, phổ biến, tiếp cận thông tin KH&CN tại tuyến xã tỉnh Thái Nguyên” thuộc chương trình Nông thôn miền núi, nhóm ủy quyền cho địa phương quản lý và dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện một số quy trình giải quyết công việc hành chính và dịch vụ công trực tuyến tại Sở KH&CN”.Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm thông tin công nghệ Thái Nguyên.

Đánh giá giá kỹ thuật dự án CNTT trước nghiệm thu

Tham dự có các thành viên trong tổ chuyên gia, cơ quan chủ trì thực hiện dự án, phòng quản lý Khoa học.


Trên cơ sở các nội dung đã triển khai của dự án. Tổ chuyên gia đánh giá về mặt kỹ thuật các nội dung thực hiện so với thuyết minh và dự toán kinh phí đã được phê duyệt, nhằm giúp cho Hội đồng KHCN cấp tỉnh có căn cứ để nghiệm thu dự án.

Qua kiểm tra đánh giá, về cơ bản cả hai dự án trên đã triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo yêu cầu đặt ra. Đủ điều kiện để nghiệm thu theo quy định./.

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0