Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại thành phố Sông Công

Facebook   Zalo

Ngày 3/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thái Nguyên phối hợp với UBND Thành phố Sông Công tổ chức Lớp tập huấn Phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý đo lường chất lượng, mã số mã vạch và Luật sở hữu trí tuệ cho cácđồng chí là cán bộ, chuyên viên, các thành viên Hợp tác xã, tổ chức, làng nghề … đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Sông Công.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại thành phố Sông Công

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại thành phố Sông Công

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, ông Đinh Bộ Sơn – Phó Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh: Hoạt động khoa học công nghệ ở cơ sở tại Thái Nguyên trong thời gian qua đã được định hướng và có những chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu và đạt kết quả nổi bật.Vì vậy, thông qua lớp tập huấn, sẽ nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

 
Ông Đinh Bộ Sơn – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các cán bộ Sở KH&CN phổ biến một số văn bản pháp luật và một số kiến thức về: Công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ cơ sở; Sở hữu trí tuệ; Đo lường chất lượng; Nhãn mác hàng hóa, mã số mã vạch… Hướng dẫn quy trình đăng ký sử dụng Nhãn hiệu tập thể, gắn logo, tem nhãn bao bì sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân để phân biệt với các loại sản phẩm cùng loại khác.


Cán bộ Sở KH&CN phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại thành phố Sông Công

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở./.

Facebook Zalo