Kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen cây Vù hương

Facebook   Zalo

Ngày 18/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra, nghiệm thu khối lượng sản phẩm của nhiệm vụ: “Bảo tồn nguồn gen cây Vù hương (Cinamomum balansae H.Lec) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Đây là nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen thuộc Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020. Nhiệm vụ do Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Vy Anh chủ trì thực hiện trong 5 năm.

Kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen cây Vù hương

Sở KH&CN kiểm tra mô hình trồng cây Vù Hương tại xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai

Nhiệm vụ: “Bảo tồn nguồn gen cây Vù hương (Cinamomum balansae H.Lec) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” được thực hiên với mục tiêu bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học của cây Vù hương nhằm phát triển bền vững kinh tế xã hội và môi trường của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời nâng cao nhận thức bảo tồn nguồn gen quý để phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo và phát triển sản xuất trong tương lai.
Sau gần 5 năm thực hiện, ban chủ nhiệm đã thực hiện: điều tra đặc điểm lâm học, thu thập tiêu bản, nguồn giống cây Vù hương; Đánh giá tình trạng khai thác, sử dụng, trữ lượng, tính đa dạng di truyền và trình tự ADN mã vạch của cây Vù hương ở tỉnh Thái Nguyên; Tuyển chọn, nhân giống để bảo tồn nguồn gen cây giống gốc, xây dựng mô hình rừng trồng cây Vù hương để bảo tồn với quy mô 7ha trên địa bàn huyện Võ Nhai.
Hoạt động kiểm tra, đánh giá nghiệm thu khối lượng là cơ sở để Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ.

Thế Bằng – Trung tâm Phát triển KH&CN

Facebook Zalo