Họp hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất rau an toàn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”

Facebook   Zalo

Ngày 22/12/2020, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng KHCN đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất rau an toàn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” thuộc Chương trình nông thôn miền núi nhóm Trung ương quản lý. Đồng chí Phạm Quốc chính - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Họp hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất rau an toàn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”

Dự án được phê duyệt tại quyết định số 219/QĐ-BKHCN ngày 15/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị chủ trì thực hiện là Trang trại sản xuất nông nghiệp sạch Thái Nguyên - Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc. 
Sau 30 tháng triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được một số kết quả như: Tiếp nhận và làm chủ 07 quy trình công nghệ (quy trình sản xuất cây con giống quy mô công nghiệp; quy trình sản xuất dưa chuột, cà chua ứng dụng công nghệ cao; quy trình sản xuất bí, súp lơ, xà lách, cải bao an toàn); xây dựng thành công được 6 mô hình sản xuất rau an toàn VietGAP (cà chua, dưa chuột, bí ngồi, cải thảo, súp lơ, xà lách) đáp ứng chỉ tiêu kỹ thuật đề ra; tiến hành ký kết trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; dự án đã đào tạo, chuyển giao các quy trình kỹ thuật cho 10 kỹ thuật viên và 150 lượt người dân địa phương.
Thông qua việc triển khai thực hiện dự án, hàng trăm lượt người đã được tiếp cận đến kỹ thuật sản xuất rau an toàn chất lượng, bước đầu hình thành các chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm rau chất lượng, kết quả của dự án là cơ sở để mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao, khai thác và phát huy tốt nhất những lợi thế, nguồn lực tự nhiên của địa phương, thúc đẩu phát triển sản xuất rau an toàn, chất lượng cao trở thành một trong những mặt hàng nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, tạo sinh kế bền vững, ổn định cho ngươi sản xuất. 
Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phạm Quốc Chính đã khẳng định dự án đã thực hiện theo các mục tiêu, nội dung đã đăng ký, mang lại những hiệu quả nhất định, có tính ứng dụng và khả năng nhân rộng các mô hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự án được Hội đồng KHCN cấp tỉnh đồng ý nghiệm thu và đánh giá xếp loại Khá.
 

Nguyễn Dung - Phòng Quản lý KHCN

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 02/2021

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0