Hội thảo trực tuyến kết nối mạng lưới nghiên cứu và xây dựng chính sách về khởi nghiệp sáng tạo

Facebook   Zalo

Ngày 10/7/2021, TS. Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) đã chủ trì hội thảo khoa học “Kết nối mạng lưới nghiên cứu, xây dựng chính sách về khởi nghiệp sáng tạo”. Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 300 chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên đến từ các Trường đại học, các Viện nghiên cứu, các sở, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương liên quan đến công tác hỗ trợ khởi nghiệp,… Tại điểm cầu Thái Nguyên có sự tham gia đồng chí Phạm Quốc Chính -  Giám đốc Sở KH&CN cùng đại diện một số phòng chuyên môn thuộc Sở và đại diện các đơn vị liên quan.

Hội thảo trực tuyến kết nối mạng lưới nghiên cứu  và xây dựng chính sách về khởi nghiệp sáng tạo

Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Phạm Hồng Quất cho biết: Hội thảo diễn ra nhằm mục đích thúc đẩy khối liên kết, giúp kết nối các khu vực, các ý tưởng để tạo nên mạng lưới kết nối khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời xây dựng chính sách và đề xuất các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe nhiều tham luận và tham gia thảo luận về những nội dung liên quan đến phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng mạng lưới các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp các cấp Bộ, Ngành, Trung ương và địa phương; triển khai cơ chế, chính sách tăng cường liên kết giữa nhà nước với doanh nghiệp, các tổ chức chính trị; chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Quốc gia và địa phương trong giai đoạn 2016-2020, đề xuất giai đoạn 2021-2025; những vấn đề khó khăn trong quá trình nghiên cứu về khởi nghiệp sáng tạo từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước; những vấn đề khó khăn của cộng đồng nghiên cứu về khởi nghiệp sáng tạo từ góc nhìn của viện, trường; các giải pháp hình thành mạng lưới kết nối hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,...

Về phía tỉnh Thái Nguyên, để thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30/6/2017 về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025” nhằm triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Thái Nguyên.

Hội thảo trực tuyến kết nối mạng lưới nghiên cứu  và xây dựng chính sách về khởi nghiệp sáng tạo -0
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Thái Nguyên 

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Hồng Quất đề nghị Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia phối hợp với Văn phòng đề án 844 tiếp tục kết nối mạng lưới các nhà khoa học, các sở, ngành để xây dựng nhóm chính sách cụ thể và triển khai những nội dung đã đề xuất trong hội thảo làm nền tảng để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia ./.

Nguồn: Thùy Trang – Trung tâm phát triển KH&CN

Facebook Zalo