Hội nghị - học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Facebook   Zalo

Từ ngày 14 - 15/12/2020, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghi “Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX”. Thành phần tham dự gồm toàn thể đảng biên, công chức, viên chức và người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN. 

Hội nghị - học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Hội nghị - học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thị Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ Sở KH&CN thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại hiểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV.
 Qua triển khai học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể của Sở KH&CN, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp.
 

Thế Bằng – Trung tâm Phát triển KH&CN

Facebook Zalo