Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tham dự Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT\TW của Bộ Chính trị

Facebook   Zalo

Sáng 15-7, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tham dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN, Phó Giám đốc Sở KH&CN và các đảng viên có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tham dự Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT\TW của Bộ Chính trị

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Hội nghị đã được nghe báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Theo đó các kết quả đã đạt được: Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội đạt được những kết quả tích cực. Việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đã gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch sát với chức năng, nhiệm vụ. Việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới luôn được các cấp uỷ cơ sở đảng quan tâm, đã xét kết nạp được 87 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được quan tâm, chất lượng các cuộc kiểm tra từng bước được nâng lên. Riêng Đảng bộ Sở KH&CN, trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 02 đảng viên mới.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối đề ra 13 nhiệm vụ, trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, đề án, chỉ thị, nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập nghị quyết và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối. 
Hội nghị cũng tiến hành Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng cho 16 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, giai đoạn 2016-2021. Trong đó Sở KH&CN vinh dự có một cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tham dự Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT\TW của Bộ Chính trị -0
Đồng chí Dương Thúy Nga - Đảng viên Chi bộ Văn phòng 1, Đảng bộ Sở KH&CN nhận Giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã quán triệt các kết luận của Trung ương, đề án, chỉ thị, nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, của BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”.

Nguyễn Dung - Văn phòng Sở

Facebook Zalo