Ngày: 9/9/2019 12:00:00 AM / Số lượt xem: 553
Nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Ngày 04/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ Hội thảo “Nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Dự và chủ trì hội thảo có ông Hoàng Đức Vỹ - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đại diện các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ông Hoàng Đức Vỹ - PGĐ sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận và ý kiến trao đổi đại diện cho các sở, ngành: Công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Thái nguyên của Sở Công thương; Đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ và hạt nhân – giải pháp phòng ngừa phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Dự thảo Kế hoạch về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025 của Sở KH&CN; Đánh giá nguy cơ sảy ra sự cố sinh học – giải pháp phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ sự cố sinh học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của Sở Y tế; Công tác thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa học, sinh học, bức xạ tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh hóa chất trong sản xuất, lưu giữ, vận chuyển, sử dụng và quản lý chất thải hóa chất nguy hiểm và công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong vận chuyển, lưu giữ sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ theo các quy định của pháp luật của Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo; Công tác đánh giá, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sử dụng hoặc phát thải tác nhân hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, cơ sở hạ tầng… cho công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn nguy cơ và xử lý sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhânvà công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của Công an Tỉnh; Công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, cơ sở hạ tầng… cho công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn nguy cơ và xử lý sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhântrên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Các ý kiến trao đổi thảo luận tại Hội thảo là cơ sở để sở KH&CN tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch hành động cấp tỉnh về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025

Một số hình ảnh tham luận tại Hội thảo

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành

 – Sở KH&CN tham luận tại Hội thảo

Ông Nguyễn Quang Hưng – Phòng kỹ thuật an toàn Môi trường- Sở Công thương tham luận tại Hội thảo


Ông Nguyễn Quốc Hoàn – đại diện Sở Y tế tham luận tại Hội thảo

Ông Trần Đại Thắng - đại diện công ty cổ phầnGang thép Thái Nguyên

 tham luận tại Hội thảo

Ông Đỗ Tấn Chiến - Công an tỉnh Thái Nguyên phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Ông Nguyễn Đức Tuất - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Ông Bùi Học Phi – PTP kiểm soát ô nhiễm -Chi cục bảo vệ môi trường -

Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Thanh – Công ty TNHH khai thác và chế biến

khoáng sản núi pháo phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Nguồn tin: Phạm Đông – phòng quản lý chuyên ngành
CÁC TIN LIÊN QUAN
CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login