Ngày: 8/30/2019 12:00:00 AM / Số lượt xem: 493
Tập huấn công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa học, sinh học, bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Ngày 21/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp tập huấn công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa học, sinh học, bức xạ cho hơn 100 học viên của các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham dự lớp tập huấn có ông Hoàng Đức Vỹ - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Hoàng Đức Vỹ - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 - 2025 với mục tiêu tổng quát là tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân nhằm ngăn chặn, giảm thiểu hậu quả cho con người và môi trường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các cam kết quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân.

Tại tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi Kế hoạch hành động quốc gia được ban hành, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Văn bản số 395/UBND-KGVX ngày 31/01/2019 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao cho Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trong xã hội về các nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn về công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ cho các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham gia truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn là các chuyên gia của Bộ Y tế, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ. 


Các chuyên gia phổ biến các nội dung tại lớp tập huấn

Các kiến thức thu được tại lớp tập huấn này sẽ là cơ sở quan trọng để giúp các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn tin: Tiến Dũng - Phòng quản lý chuyên ngành
CÁC TIN LIÊN QUAN
CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login