CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính Thủ tục gia hạn dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015
Trình tự thực hiện

- Nộp yêu cầu gia hạn thực hiện dự án do Trung ương quản lý tại Cục Sở hữu trí tuệ.

- Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và xem xét việc gia hạn.

Cách thức thực hiện Gửi yêu cầu trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Công văn đề nghị gia hạn thực hiện dự án;

+ Bản sao Quyết định phê duyệt thực hiện dự án;

Trước ngày hết hạn nêu trong Quyết định, đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện dự án có quyền yêu cầu gia hạn.

Thời gian giải quyết Không quy định
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cục Sở hữu trí tuệ
Kết quả thưc hiện Quyết định gia hạn thực hiện dự án của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Lệ phí (nếu có) Không có thông tin
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Dự án chỉ được xem xét gia hạn thời gian thực hiện không quá 02 lần và thời gian gia hạn mỗi lần không quá 06 tháng.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Tệp đính kèm
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0280.3855691; Fax: 0280.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login