CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính Label
Trình tự thực hiện Label
Cách thức thực hiện Label
Thành phần, số lượng hồ sơ Label
Thời gian giải quyết Label
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Label
Kết quả thưc hiện Label
Lệ phí (nếu có) Label
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Label
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Label
Tệp đính kèm
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0280.3855691; Fax: 0280.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login