Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên công khai Biên bản niêm yết - Công khai tài sản

Facebook   Zalo

Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công theo mẫu số 09a-CK/TSC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài Chính

Biên bản niêm yết

Biểu công khai

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0