Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Ngày 12/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về các quy định an toàn bức xạ, pháp quy hạt nhân, quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có Đ/c Phạm Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật từ các Sở, ban, ngành và cơ sở có ứng dụng các kỹ thuật hạt nhân, công nghệ bức xạ trong quản lý, sản xuất của tỉnh Thái Nguyên.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt một số kiến thức cơ bản về: Hệ thống chính sách, quy định pháp luật và tổ chức quản lý trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ; Kiến thức cơ bản về ứng dụng của năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực Nông nghiệp, Tài nguyên & Môi trường, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng…;Hiện trạng và tiềm năng ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Thái Nguyên.

Thông qua hoạt động tập huấn nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các tổ chức và cá nhân trong việc ứng dụng năng lượng nguyên tử vào hoạt động sản xuất và đời sống góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và xã hội./.

Mạnh Thắng – Việt Hưng Phòng Quản lý Công nghệ

 

Facebook Zalo