Làm việc với Cục Năng lượng nguyên tử về xây dựng Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

Facebook   Zalo

Ngày 08/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã làm việc với Cục Năng lượng nguyên tử về việc xây dựng Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự buổi làm việc có bà Trần Bích Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, ông Hoàng Đức Vỹ - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đại diện Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, các chuyên gia về năng lượng nguyên tử của Việt Nam.

Làm việc với Cục Năng lượng nguyên tử về xây dựng Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

Làm việc với Cục Năng lượng nguyên tử về xây dựng Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

Tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình bày hiện trạng việc ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và nội dung của Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để đưa ra định hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện các công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ đã được phê duyệt tại Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23/11/2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mạnh Thắng (Phòng Kế hoạch - Chuyên ngành)

Facebook Zalo