Văn bản pháp quy Trung Ương

Search

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
1 10/CT-TTg 22/04/2019 Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
2 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
3 36/2018/QH14 01/07/2019 Luật phòng, chống tham nhũng
4 12/2018/TT-BNV 09/10/2018 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
5 02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
6 01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan,tổ chức
7 12/2018/TT-BKHCN 31/08/2018 Thông tư Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Qũy Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia
8 996/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định Phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, đính hướng đến năm 2030
9 119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
10 100/2019/QĐ-TTg 19/01/2019 Quyết định Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
11 78/2018/NĐ-CP 16/05/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
12 74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
13 43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Nghị định Về nhãn hàng hóa
14 18/2018/TT-BKHCN 18/12/2018 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, sản phẩm, hàng hóa
15 16/2018/TT-BKHCN 29/11/2018 Thông tư Quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
16 15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ
17 13/2018/TT-BKHCN 09/05/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế
18 06/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong"
19 04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Thông tư Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điêu tra thống kê quốc gia
20 03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
21 02/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ
22 101/QĐ-BKHCN 21/01/2019 Quyết định V/v công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương
23 13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
24 42/QĐ-BKHCN 11/01/2017 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016
25 Số 13/2016/TT-BKHCN 30/06/2016 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ số 13/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
26 Quyết định Số: 844/QĐ-TTg 18/05/2016 Quyết định về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
27 04/2014/TT-BKHCN 08/04/2014 Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.
28 644/QĐ-BKHCN 07/04/2014 Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu"
29 03/2014/TT-BKHCN 31/03/2014 Thông tư Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
30 02/2014/TT-BKHCN 31/03/2014 Thông tư về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
12
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login