Văn bản pháp quy Trung Ương

Search

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
1 13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
2 42/QĐ-BKHCN 11/01/2017 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016
3 Số 13/2016/TT-BKHCN 30/06/2016 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ số 13/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
4 Quyết định Số: 844/QĐ-TTg 18/05/2016 Quyết định về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
5 04/2014/TT-BKHCN 08/04/2014 Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.
6 644/QĐ-BKHCN 07/04/2014 Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu"
7 03/2014/TT-BKHCN 31/03/2014 Thông tư Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
8 02/2014/TT-BKHCN 31/03/2014 Thông tư về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
9 588/QĐ-BKHCN 31/03/2014 Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ
10 352/QĐ-BKHCN 06/03/2014 Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
11 01/2014/TT-BKHCN 18/02/2014 Thông tư Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ
12 Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 18/06/2013 Luật khoa học và công nghệ
13 Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 16/1999/PL-UBTVQH 05/10/1999 Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 16/1999/PL-UBTVQH10 ngày 06 tháng 10 năm 1999 về đo lường
14 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 Về Nhãn hiệu hàng hoá 30/08/2006 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ Về Nhãn hiệu hàng hoá
15 Luật Khoa học và Công nghệ 09/06/2000 Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000
16 Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 20/12/2010 20/12/2010 Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 20/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
17 Thông tư số 26/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 29/12/2010 Thông tư số 26/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn một số điều của Nghị Quyết số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự năng lượng nguyên tử
18 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6: 2010/BKHCN 29/12/2010 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6: 2010/BKHCN Về an toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010.
19 Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 29/12/2010 Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
20 Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 11/12/2009 Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
21 05/2007/QH12 21/11/2007 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
22 05/2007/QH12 21/11/2007 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
23 10/2005/TT-BKHCN 23/08/2005 Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Bộ KH&CN Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
24 68/2006/QH11 29/06/2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006
25 127/2007/NĐ-CP 01/08/2007 Nghị định Số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
26 Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN 27/09/2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ KH&CN Về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ”
27 Nghị đinh số 34/2011/NĐ-CP 16/03/2011 Nghị đinh số 34/2011/NDD-CP, ngày 17 tháng 5 năm 2011 Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
28 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP 05/09/2012 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 của Chính Phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định sô 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
29 133/2010/TT-BTC 09/08/2010 Thông tư 133/2010/TT-BTC ngày 09/09/2010 của Bộ Tài chính "Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi"
30 Số 05/2006/TT-BKHCN 01/11/2006 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login