CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 5/11/2016 12:00:00 AM
Người ký Phó Chủ tịch Trịnh Việt Hùng
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm