CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 02/QĐ-KHCN
Ngày ban hành 1/7/2016 12:00:00 AM
Người ký Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Phạm Quốc Chính
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm