CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 36/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/25/2015 12:00:00 AM
Người ký Chủ tịch UBND tỉnh: Dương Ngọc Long
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm