CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản Nghị định số 65/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 9/5/2012 12:00:00 AM
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu
Chi tiết văn bản Chi tiết nội dung xem tại tệp đính kèm
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm