CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 48/2019/QH14
Ngày ban hành 11/22/2019 12:00:00 AM
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Dân quân tự vệ thường trực được hưởng BHXH, BHYT

Ngày 22/11/2019, Quốc hội thông qua Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14.

Theo đó, từ ngày 01/7/2020 dân quân thường trực sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội như hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội. Ngoài ra, họ còn được hưởng trợ cấp ngày công lao động, được bảo đảm tiền ăn, được hưởng chế độ nếu làm nhiệm vụ từ 22h - 06h, ngày nghỉ, lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại và hưởng trợ cấp một lần khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời bình.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định, doanh nghiệp được xem xét quyết định thành lập đơn vị tự vệ nếu hoạt động từ đủ 24 tháng trở lên và có số lao động đủ tiêu chuẩn tham gia Dân quân tự vệ ít nhất bằng 01 tiểu đội. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải bảo đảm thực hiện việc này theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh, kế hoạch tổ chức của địa phương và phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Người có quyết định tuyển dụng công chức, viên chức, công nhân quốc phòng hoặc công an nhân dân Dân quân nữ có thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi…

Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Luật này:

- Sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 và Luật Nghĩa vụ quân sự 2015;

- Làm hết hiệu lực một phần Luật Dân quân tự vệ 2009.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm