CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 09/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/11/2019 12:00:00 AM
Người ký Bùi Xuân Hòa
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm