CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 16/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành 12/10/2019 12:00:00 AM
Người ký Trần Văn Tùng
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với người bị kỷ luật trên mức cảnh cáo

Ngày 10/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 16/2019/TT-BKHCN về việc quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ".

Theo đó, cá nhân đã bị kỷ luật trên mức cảnh cáo không được xét tặng Kỷ niệm chương và cá nhân đang trong thời gian chờ xét kỷ luật hoặc đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì chưa được xét tặng Kỷ niệm chương. Sau khi hết thời gian kỷ luật, cá nhân có thể được xét tặng Kỷ niệm chương, tuy nhiên thời gian chịu kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.

Để được xét tặng Kỷ niệm chương, cá nhân phải có thời gian công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đủ 20 năm đối với nam và đủ 15 năm đối với nữ, nếu đã được tặng thưởng Danh hiệu thi đua hoặc được khen thưởng cấp Nhà nước thì thời gian này được giảm đi 03 năm. Ngoài ra, cá nhân cũng có thể được xét tặng Kỷ niệm chương khi chưa đủ thời gian công tác nếu có đóng góp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và được phong tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước, Danh hiệu thi đua…

Hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương bao gồm Văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan kèm danh sách trích ngang của cá nhân được đề nghị tặng và Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị. Hồ sơ này được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/02/2020.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm