CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 12/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành 11/15/2019 12:00:00 AM
Người ký Trần Văn Tùng
Trích yếu
Chi tiết văn bản

03 cấp độ của hiệu quả sử dụng nước

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BKHCN về việc quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm.

Theo đó, sản phẩm, thiết bị được coi là sử dụng tiết kiệm nước nếu tính năng của nó bảo đảm mục đích sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng và cấp hiệu quả sử dụng nước phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia tương ứng được Bộ Khoa học Công nghệ công bố. Hiệu quả sử dụng nước được chia làm 03 cấp tăng dần từ 1-3, cấp 1 là cấp có hiệu quả sử dụng và mức tiết kiệm nước thấp nhất.

Việc sử dụng nhãn tiết kiệm nước trên các sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm được Nhà nước khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên, trên nhãn phải có đầy đủ thông tin về số chứng nhận và ký hiệu về cấp hiệu quả sử dụng nước của sản phẩm. Nhãn tiết kiệm nước có thể gắn trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao bì, tài liệu hướng dẫn với kích thước tùy chọn, bảo đảm không gây nhầm lẫn hoặc che lấp thông tin về sản phẩm.

Nhằm khuyến khích việc sử dụng nhãn tiết kiệm nước trên sản phẩm, Bộ Khoa học Công nghệ quy định các sản phẩm, thiết bị nhập khẩu được gắn nhãn này nếu có xuất xứ từ nước có sự thừa nhận hoặc thỏa thuận về kết quả đánh giá sự phù hợp liên quan đến nhãn tiết kiệm nước thì không cần thực hiện đánh giá sự phù hợp nữa.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm