CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 10/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành 10/29/2019 12:00:00 AM
Người ký Bùi Thế Duy
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Không tuyển chọn những nhiệm vụ Nghị định thư có nội dung trùng lặp

Ngày 29/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BKHCN về việc quy định quản lú nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

Cụ thể, Nghị định thư bao gồm các văn bản thỏa thuận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với các đối tác nước ngoài về khoa học và công nghệ; Các biên bản cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ, Ủy ban, Tiểu ban hợp tác về khoa học và công nghệ với các đối tác hợp tác song phương và đa phương mà Bộ Khoa học và Công nghệ được Chính phủ giao là đại diện;…

Đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu, không tuyển chọn những nhiệm vụ Nghị định thư có nội dung trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; không tuyển chọn những nhiệm vụ không phù hợp với Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư.

Bên cạnh đó, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư bao gồm: Bản chính thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư; Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì; Bản sao văn bản thỏa thuận của Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam và đối tác nước ngoài trong đó nêu rõ các nội dung thực hiện chính của hai bên,…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13/12/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 12/2014/TT-BKHCN.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm