CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 09/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành 9/30/2019 12:00:00 AM
Người ký Trần Văn Tùng
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Đồ chơi trẻ em được sử dụng nguồn điện tối đa là 24V

Ngày 30/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Thông tư 09/2019/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.

Theo đó, đồ chơi trẻ em phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, cơ lý, tính cháy, hóa học… Ngoài ra, đồ chơi trẻ em sử dụng điện không được dùng nguồn điện có điện áp danh định vượt quá 24V và không một bộ phận nào trong đồ chơi có điện áp danh định hoặc tức thời vượt quá 24V. Trong trường hợp các bộ phận của đồ chơi được nối hoặc có thể tiếp xúc với nguồn điện có điện áp  danh định vượt quá giới hạn thì phải được cách điện.

Đồ chơi trẻ em phải công bố hợp quy nếu được sản xuất trong nước hoặc đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nếu là đồ chơi nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy trong trường hợp này có hiệu lực tối đa là 03 năm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 31/12/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 18/2009/TT-BKHCN.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm