CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 08/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành 9/25/2019 12:00:00 AM
Người ký Trần Văn Tùng
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Ban hành QCVN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Ngày 25/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông qua Thông tư 08/2019/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED".

Cụ thể, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (QCVN 19:2019/BKHCN). Theo đó, công nghệ LED là công nghệ phát sáng sử dụng các đi-ốt có thể phát ra các bước sóng ánh sáng khi có dòng điện đi qua, có thể là vùng hồng ngoại, tử ngoại hoặc vùng ánh sáng nhìn thấy.

Đèn điện LED (bao gồm đèn điện LED thông dụng cố định và đèn điện LED thông dụng di động) phải phù hợp với quy định tại TCVN 7722-1:2017 (IEC 60598-1:2014/AMD1:2017) Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm). Đồng thời, tùy công năng sử dụng theo thiết kế, mỗi loại đèn điện LED phải tuân thủ theo một phần tương ứng của bộ TCVN 7722-2.

Bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng phải phù hợp với quy định tại TCVN 8782:2017 (IEC 62560:2011+AMD1:2015). Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng phải phù hợp với quy định tại TCVN 11846:2017 (IEC 62776:2014).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31/12/2019.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm