CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 07/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành 7/26/2019 12:00:00 AM
Người ký Trần Văn Tùng
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Bổ sung trách nhiệm duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của cơ sở sử dụng.

Ngày 26/7/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2019/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Theo đó, bổ sung thêm trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo trong việc duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định (trước đó đã được quy định tại Điều 25 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN).

Bên cạnh đó Thông tư cũng quy định, ngoài trách nhiệm tại Điều 29 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn có nhiệm vụ: Thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

 

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm