CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 13/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 1/2/2019 12:00:00 AM
Người ký Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Theo đó, giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị thu hồi trong trường hợp: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Doanh nghiệp khoa học và công nghệ không thực hiện chế độ báo cáo trong 03 năm liên tiếp theo quy định; Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp không đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định.
Đặc biệt, nếu trong 05 năm liên tiếp, doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ không năm nào đạt tỷ lệ tối thiếu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp (trừ trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian 05 năm đầu tiên được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ) thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định này còn quy định cụ thể về các trường hợp cấp mới, cấp thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ…
Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/03/2019.
Văn bản này được hướng dẫn bởi Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết Nghị định 13/2019/NĐ-CP tại file đính kèm./.

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm